card
Бид харилцаа холбооны хөгжлөөрөө хаана явна вэ?

Бид харилцаа холбооны хөгжлөөрөө хаана явна вэ?

Дэлхийн мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бодлого, чиг хандлагын талаар судлах ажлын хүрээнд “Монгол Улс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлөөрөө дэлхийд хаана явна вэ?” судалгааны ажил

Дэлгэрэнгүй
Инфографик

Инфографик

Хуурамч дуудлага

Дэлгэрэнгүй
ИНФОГРАФИК

ИНФОГРАФИК

КОВИД-19 тахлын үед Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд ИНФОГРАФИКААР

Дэлгэрэнгүй