Бид харилцаа холбооны хөгжлөөрөө хаана явна вэ?

МХОА-иас "Бид харилцаа холбооны хөгжлөөрөө дэлхийд хаана явна вэ" сэдвээр олон улсын статистик мэдээлэл, танилцуулгад суурилан хийсэн судалгааны үр дүнгээ постер болгон бэлтгэж,  цувралаар та бүхэнд хүргэж байна.