МҮХАҮТ-аас ААН-үүдэд хүргүүлж буй зөвлөмж

COVID-19 вирусын нөхцөл байдлын үед бизнесийн эрсдэлээ хэрхэн удирдах вэ?