Цахим бодлогын түр хорооны зөвлөхүүдийн нэгдсэн хурал.  Хурлын үеэр түр хорооны 2019 оны нэгдүгээр улирлын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцэв