Урилга

Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн салбарын нийт ажилтан, албан хаагчдын спортын ур чадварыг хөгжүүлэх, салбарын байгууллагуудын эв нэгдэл, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх зорилгоор ICT-2022 спорт наадмыг зохион байгуулах гэж байна. Тэмцээн 5/16-5/30-ны өдрүүдэд 8 төрлөөр зохион байгуулагдана.