Цахим хөгжлийн багц хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталлаа.

Улсын Их Хурлын чуулганы өнөөдрийн /2021.12.17/ нэгдсэн хуралдаанаар тус яамнаас боловсруулсан Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай, Цахим гарын үсгийн тухай, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталлаа.

Эх сурвалж:https://mojha.gov.mn/newmojha/?p=6881