card

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Удирдах зөвлөл нь үндсэн гишүүдийн гүйцэтгэх захирлуудаас бүрддэг.

Удирдах зөвлөл нь ассоциацийн бодлого стратегийг тодорхойлох, хуралдаанд оруулсан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, холбогдох дүрэм, журам батлах, гишүүнчлэлийн татварын хэмжээг тогтоох, шинээр элсэх гишүүнийг хэлэлцэн батлах, Удирдах зөвлөлийн дарга болон Гүйцэтгэх захирлыг томилох, ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалтыг батлах,  ассоциацийн жилийн төсөв, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах, тайланг хэлэлцэж дүгнэлт өгөх зэрэг эрхтэй.

Удирдах зөвлөлийн даргыг Удирдах зөвлөлийн гишүүдээс жил тутамд ротацийн зарчмаар ээлжлэн сонгодог бөгөөд тэрээр Ассоциацийн Ерөнхийлөгч байна. Ассоциацийн анхны Ерөнхийлөгч бөгөөд Удирдах Зөвлөлийн даргаар Ч.Энхмэнд (Скайнэтворкс ХХК-ийн захирал) ажилласан.

2019 оны Ерөнхийлөгч бөгөөд Удирдах Зөвлөлийн дарга. Тацуяа Хамада, Мобиком Корпораци ХХК-ийн Ерөнхий захирал

2020 оны Ерөнхийлөгч бөгөөд Удирдах Зөвлөлийн дарга. Д.Нарантуяа, Скайтел ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

2021 оны Ерөнхийлөгч бөгөөд Удирдах Зөвлөлийн дарга. Д.Энхбат, Юнител ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Гишүүд:

  • Б.Чинбат, Монголын Цахилгаан холбоо ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
  • Тацуяа Хамада, Мобиком Корпораци ХХК-ийн Ерөнхий захирал
  • Д.Нарантуяа, Скайтел ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
  • Ч.Золбаяр, Мэдээлэл Холбооны сүлжээ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
  • Ч.Энхмэнд, Скайнэтворкс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
  • Ц.Идэрмөнх, Мобиком Нэтворкс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал